Kilian Jornet – Viure

kilian-jornet-viure-250-160

Només vivim una vegada, i s’ha d’aprofitar. Kilian Jornet compartirà els detalls de l’intent d’ascens a l’Everest dins el projecte Summits of My Life. Una expedició que no va culminar amb èxit però que li va aportar experiències vitals. Tot plegat en un format proper i on l’espectador podrà participar en la conversa.

Sólo vivimos una vez, y hay que aprovechar. Kilian Jornet compartirá los detalles del intento de ascenso al Everest dentro del proyecto Summits of My Life. Una expedición que no culminó con éxito pero que le aportó experiencias vitales. Todo ello en un formato cercano y donde el espectador podrá participar en la conversación.

Data: 14 de Gener de 2017  | Fecha: 14 de Enero de 2017
Lloc | Lugar : Casino Ceretà – Puigcerdà
Hora: 19h

Durada | Duración: 1h

Incidències | Incidencias: info@lymbus.com